Bağla

Emin Rafiq oğlu Abışov

2-ci dərəcəli aktyor

1998-ci il fevralın 17-də Füzuli rayon Kürdmahmudlu kəndində anadan olub. Bakı Humanitar kollecinin Bədii yaradıcılıq işi fakultəsini bitirib. 2018-ci ildən teatra aktyor qəbul edilib. İşlədiyi müddət ərzində S.S.Axundov "Eşq və intiqam”da İbad, M.F.Axunzadə "Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah”da Cin, Ə.Səmədli "Əhmədin vəfalı xoruzu” Tülkü, Akif Həsənoğlu "Yaddaş”da Erməni, Y.Əzimzadə "Nəsrəddin”də Vəzir, A.Şaiq "Bir saat xəlifəlik” də Faxir və s. obrazları ifa etmişdir.