Bağla

Emin Rafiq oğlu Abışov

Ali dərəcəli aktyor

2018-ci ildən teatra aktyor qəbul edilib. İşlədiyi müddət ərzində S.S.Axundov “Eşq və intiqam”da İbad, M.F.Axunzadə “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah”da Cin, Ə.Səmədli “Əhmədin vəfalı xoruzu” Tülkü, Akif Həsənoğlu “Yaddaş”da Erməni, Y.Əzimzadə “Nəsrəddin”də Vəzir, A.Şaiq “Bir saat xəlifəlik” də Faxir və s. obrazları ifa edib.