Bağla

Vüqar Qafqaz oğlu Babayev

2-ci dərəcəli aktyor

2016-cı ildən teatrda aktyor kimi fəaliyyət göstərir. İşlədiyi müddət ərzində Nəcəf bəy Vəzirov "Hacı Qəmbər " də Cəbi, Müsibəti-Fəxrəddin"də Şahmar, Ş.Qurbanov "Olmadı elə, oldu belə" də Arzu, S.S.Axundov "Eşq və intiqam" da Nökər, M.F.Axundzadə “Müsyö Jordan və Dərviş Məsətli şah”da  Qulaməli,Y.Əzimzadə “Nəsrəddin”də  Vəzir, A,Şaiq “Bir saat xəlifəlik”də Əbu Məqsud, Akif Həsənoğlu “Yaddaş”da Suren,A.Mehdiyev “Oyun” İlqar və s. rolları ifa edib.