Bağla

Qaçaq Məhərrəm oğlu Qarayev

Ali dərəcəli aktyor

2009-cu ildən Füzuli DDT-da aktyor olaraq çalışır. Teatrda işlədiyi müddətdə S.S.Axundov "Şahsənəm və Gülpəri”də Qafar, "Tamahkar”da Məhərrəm bəy, A.Səfərli "Qarabağım qan ağlar”da Səməndər, S.Axundov "Bəndalı bəndə düşüb”də Əli, Y.Əzimzadə "Nəsrəddin”də Əhməd, S.Dağlı "Oyun bitdi”də Gavı, İ.Məlikzadə "Subaylarınızdan görəsiniz”də Mayıl, Q.Rəsulov "Məhəbbət oyunu”da Nuruş, Ə.Əmirli "Onun iki qabırğası”nda Səyyad, H.Mirələmov "Vicdanın hökmü”ndə Rəhim, N.B.Vəzirov "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük”də Hacı salman, E.Abdullayeva “Ağ qayıq”da Camal, İ.Əfəndiyev "Unuda bilmirəm”də Kamran, M.F.Axundzadə "Hacı Qara”da Heydər bəy, Ə.Əmirli "Yeddi məhbusə”də Dədə, Ə.Əmirli “Onun iki qabırğası”nda Səyyad, H.Mirələmov "Xəcalət”də Vətən, S.Dağlı "Adı sənin, dadı mənim”də Qəlyanalı, Ş.Tofiqqızı "Taleyin bir üzü”ndə Dilqəm, S.S.Axundov “Şahsənəm və Gülpəri”də Pinəçi Qafar, S.Rüstəm "Çimnaz xanım yuxuda”da Qafar, Ə.Haqverdiyev "Məşədi Qulam qiraət öyrənir”də Məşədi Qulam, Ə.Haqverdiyev “Ağac kölgəsində”də Ocaqverdi, S.S.Axundov “İki yol”da Molla Fətdah, Rəhman Əlizadənin "Dünyanın axırı"da Əzrayıl və rəis, S.S.Axundov “Eşq və intiqam”da Əlimərdan, Ə.Haqverdiyev “Dağılan tifaq” Nəcəf bəy, E.Əfəndiyev “Qatil” Cavan oğlan, Ş.Qurbanov “Olmadı elə, oldu belə”də Alanzadə, “Özümüz bilərik”də Murtuzov, C.Məmmədov “Günəş zindanda”da Aslan bəy, A.Məmmədov “Həmyerlilər”də Gümüşov, N.Vəzirov “Müsibəti- Fəxərddin”də Əhməd, S.İbrahimli “Sadığın toyu”nda  Bələdiyyə,  Ə.Orucoğlu “Nənin kələyi”ndə I Musiqiçi, N.Kazımov “Ələddinin sehrli şırağı “da  Cin, Ə.Səmədli “Əhmədin vəfalı xoruzu”nda  Qoçu, M.F.Axundzadə “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah”da Müsyö Jordan, Y.Əzimzadə “Nəsrəddin”də Əhməd kişi, A.Şaiq “Bir saat xəlifəlik” Bəhlul Danəndə, Akif Həsənoğlu “Yaddaş”da Adil, Həzi Aslanovun 110 illiyi ilə əlaqədar “Qafqaz dağlarından boylanan günəş” poetik xalq tamaşasında Həzi Aslanov,A.Mehdiyev “Oyun” İsa,İ.Əfəndiyev “Hökmdar və qızı” İbrahim xan  və s. obrazlarını yaradıb.